За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Актуални обяви

BG16M1OP002-6.002 „Техническа помощ за управление и изпълнение на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Крайна дата за подаване на документи - 01 септември 2023

№ BG161M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура “

Крайна дата за подаване на документи - 23 април 2019

BG16M1OP002-5.003 „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух"

Крайна дата за подаване на документи - 31 май 2019