За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/11/3.1/02/23 "Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания"

Въпроси и отговори по процедура BG161PO005/11/3.1/02/23 "Разработване на планове за управление на защитени зони за опазване на птици, които не се припокриват със зони за опазване на местообитания"

ЧАСТ 1

Архив