За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1
Архив

Bъпроси и отговори по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации с над 10 000 екв. ж.

ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРА BG161PO005/10/1.11/02/16 ПОДОБРЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В АГЛОМЕРАЦИИ С НАД 10 000 ЕКВ. Ж.

ЧАСТ 1
ЧАСТ 2
ЧАСТ 3
ЧАСТ 4

Архив