За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Архив Събития

13.04.2010

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ПРЕДСТАВИ ЩАНДА НА ОПОС НА ИЗЛОЖЕНИЕТО "ВОДА-СОФИЯ 2010”

Гост на изложението беше и министърът по управлението на средствата от ЕС Томислав Дончев

09.04.2010

СТАРТИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИТЕ МЕСЕЧНИ СРЕЩИ ПО ОПОС

Стартираха ежемесечните срещи по ОПОС

12.03.2010

РЕДОВНИ МЕСЕЧНИ СРЕЩИ С ОБЩИНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДГОТОВКАТА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ВЪВ ВОДНИЯ СЕКТОР И В СЕКТОР „ОТПАДЪЦИ”

Стартират срещи с общините, които ще готвят инвестиционни проекти

12.03.2010

ОБУЧЕНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА”

УО на ОПОС организира практически обучения на бенефициентите по ОПОС

17.02.2010

МИНИСТЪР КАРАДЖОВА ЩЕ ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ МЕХАНИЗМИ ПРЕД НСОРБ

Новите подходи за подбор на проекти по ОПОС ще бъдат представени по време на дискусия, организирана в рамките на общото събрание на НСОРБ

02.12.2009

ФОРУМ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА"

Министърът на околната среда и водите ще открие форум за изпълнението на ОПОС

27.11.2009

КОМИТЕТЪТ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013” ОДОБРИ НОВИТЕ КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЕКТИ В СЕКТОР “ВОДИ”

Проведе се седмото заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС

26.11.2009

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

На 27 ноември ще се проведе редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПОС

15.10.2009

УЧАСТИЕ НА УО НА ОПОС В ШЕСТАТА ГОДИШНА СРЕЩА НА МЕСТНИТЕ ВЛАСТИ

Управляващият орган на ОПОС взе участие в Шестата годишна среща на местните власти в България.

17.04.2009

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НОВАТА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА В СЕКТОР “ОТПАДЪЦИ” ЧРЕЗ ОПОС

Управляващият орган на ОПОС представи пред общинските администрации новия механизъм за изграждане на инфраструктурата в сектор “Отпадъци” чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.”