За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

01.11.2010

ДЕВЕТ ОБЩИНИ ПОДАДОХА ПРОЕКТИ ЗА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА

Общо 9 общини внесоха проектите си за изграждане на водна инфраструктура по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19 - "Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж". Това са Айтос, Дряново, Чирпан, Елин Пелин, Левски, Разлог, Смолян, Радомир и Попово. Техните предложения ще бъдат оценени до края на годината, а в началото на 2011 г. ще бъдат подписани и договорите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

Процедурата е насочена към общините с ниска степен на проектна готовност, които до момента не са получавали публично финансиране, нямат анализ на нуждите на агломерациите и не са приоритизирали обектите и мерките, които трябва да изпълнят. Те се подпомагат както в подготовката, така и в изпълнението на инвестициите, с които се постигат изискванията на европейското и българското законодателство в областта на околната среда.

Общините, които не успяха да подготвят проектите си, имат още 2 възможности да направят това - до 31 януари 2011 г. или до 30 юни 2011 г. След изтичане на всеки от сроковете, предложенията ще бъдат разглеждани от експертни работни групи в МОСВ. Бенефициентите трябва да планират подготвителните и строителните работи така, че те да приключат не по-късно от 31 декември 2014 г.

Общият размер на средствата, които се дават за агломерациите над 10 000 е.ж. по процедура BG161PO005/10/1.11/03/19, заедно с отправената в края на юни 2010 г. процедура, е 1 млрд. и 200 млн. лева.