За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

28.10.2010

МОСВ УДЪЛЖИ СРОКА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ В РЕГИОН БУРГАС

Със Заповед № РД-ОП-37/26.10.2010 г. на министъра на околната среда и водите, срокът за представяне на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO005/10/2.10/05/18 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъци в регион Бургас", е удължен до 08.11.2010 г.