За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

14.10.2010

ПУСКАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ИНФРАСТРУКТУРЕН ОБЕКТ НА ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ

Днес, 14.10.2010 г., на официална церемония министър-председателят на Р България Бойко Борисов и кметът на гр. Белослав Емил Дичев, пуснаха в експлоатация следващия успешно завършен обект по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г.".
Проектът за изграждане на канализационна мрежа и колекторна система към съществуваща градска пречиствателна станция за отпадъчни води и водоснабдителна мрежа е на обща стойност 21 675 497 лв., като съфинансирането от Кохезионния фонд на ЕС е 16 902 167.20 лв., а националното съфинансиране е в размер на 4 225 541.80 лв.

По думите на Бойко Борисов благодарение на добре свършената работа от екипа на община Белослав градът е първият в страната със 100% подменена ВиК мрежа.

На церемонията присъстваха и заместник-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и Ръководителят на Управляващия орган на ОП "Околна среда" Малина Крумова. Участие в церемонията взе и министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев, който заяви, че активността на общините е изключително важна в процеса на усвояване на европейските средства.

Изпълнението на проекта ще допринесе както за подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води в гр. Белослав и привеждането й в съответствие със законодателството на ЕС за устойчива околна среда, така и за повишаване качеството на живот на населението, привличане на нови инвестиции и създаване на нови възможности за повишаване на регионалната конкурентноспособност на цялата община.

Проектът за изграждане на канализационната мрежа и колекторна система в Белослав е най-големият обект, който е реализиран в града от 30 години насам, заяви кметът на града Емил Дичев. По думите му проектът е реализиран за 16 месеца. Той благодари на екипа на МОСВ за активната работа и постоянната подкрепа. По време на изпълнението на проекта са извършени плащания по 13 искания за средства, подадени от страна на бенефициента. Г-н Дичев предаде на заместник-министър Василева удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта.