За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

14.10.2010

ТРИ БЛАГОЕВГРАДСКИ КВАРТАЛА СА С НОВА ВиК МРЕЖА

Благоевградските квартали Струмско, Грамада и Баларбаши вече са с нова водопроводна и канализационна мрежа. Тя е на стойност от близо 10 млн. лв., 8.5 млн. лв. от които са от Европейския кохезионен фонд чрез оперативна програма „Околна среда”. Те бяха отпуснати по спечелен от община Благоевград проект на обща стойност 17 335 768 лв.

Неговата реализация подобрява пречистването на битовите води, намалява загубите по ВиК мрежата, а оттам се редуцират и разходите на домакинствата. Отпадните води от четирите района на града се заустват в главен канализационен колектор и чрез него се довеждат до вече изградената пречиствателна станция. По този начин се подобряват възможностите за цялостно и ефективно управление на водния цикъл на Благоевград.

На водосвета днес заместник-кметът на общината арх. Георги Скрижовски заяви, че това е пример как успешно могат да се съчетават средствата от ЕС и собствените ресурси в прилагането на интегрирания подход при решаване на проблемите, тъй като освен водната инфраструктура, са положени нови асфалтови настилки, тротоари и газопровод.

Според Спиридон Александров, началник на отдел „Мониторинг и докладване” от Министерството на околната среда и водите, изграждането на ВиК мрежата в Благоевград е един от най-успешните проекти по ОПОС.

В най-стария квартал на Благоевград – Грамада, са положени 7 км. водопровод и 9 км. канализация, които не са били подменяни повече от 55 години.

В началото на 2011 г. ще стартират и строително-ремонтните дейности в IV микрорайон на града. Предвижда се да се изградят 2,7 км. нова канализация, 2,6 км. водопровод и подмяна на 2,5 км. съществуваща водопроводна мрежа. Стойността на ремонтите е близо 6 млн. лв.