За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

14.10.2010

ОБЩИНИТЕ ЩЕ ИМАТ УЛЕСНЕН ДОСТЪП ДО ЕВРОФИНАНСИРАНЕТО ПО ОПОС

Общините, бенефициенти по ОПОС, ще изпълняват проектите си по облекчени административни процедури. Това заяви заместник-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева по време на Седмата годишна среща на местните власти, която се провежда в к. к. "Албена".

По време на форума бяха представени текущото изпълнение на проектите по оперативна програма "Околна среда" и възможностите за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в секторите Води и Отпадъци. Ръководителят на УО на ОПОС Малина Крумова представи стратегическите документи, отворените процедури за кандидатстване, допустимите за финансиране дейности и предприетите действия в подкрепа на потенциалните бенефициенти. Във форума се включиха и директорите на дирекциите по управление на водите и отпадъците в МОСВ, които разясниха прилагането на законодателството в двата сектора. Представителите на общините имаха възможност да поставят своите въпроси по време на дискусия в заключителната част на форума.

Управляващият орган на програмата е в постоянен диалог с общините и ще продължи да работи за облекчаване и ускоряване на процедурите за подготовка на проектни предложения, както и тяхното последващо изпълнение.