За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

04.10.2010

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТА НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ

В секция Обяви за проектни предложения/Предстоящи обяви можете да намерите новата актуализирана версия на проекта на процедурата за "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България. Към настоящия проект са добавени още два компонента:
1. Изпълнение на дейности от планове за действие за видове по чл. 52 и чл. 53 от ЗБР
2. Разработване на планове за действие за видове по чл. 52 и чл. 53 от ЗБР.
За повече информация моля вижте проектите на Насоки за кандидатстване, приложенията към тях и проекта на договор/заповед за предоставяне на безвъзмедна финансова помощ.