За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

05.09.2010

ОТКРИВАНЕ НА ПРЕЧИСТВАТЕЛНАТА СТАНЦИЯ НА ГР. СОПОТ

Днес, 5 септември 2010 г., на официална церемония заместник-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева и кметът на гр. Сопот Веселин Личев пуснаха в експлоатация втория инфраструктурен обект, изграден с финансовата помощ на Европейския Кохезионен фонд чрез оперативна програма "Околна среда".
Обектът беше официално открит от министър председателя на Р България Бойко Борисов, участие в церемонията взе и министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ на проект "Комплексно пречистване водите на гр. Сопот и строителство на ПС за питейна и битово-отпадни води с довеждащи колектори - Етап 1. Изграждане на ПСОВ на община Сопот" е 18 млн. лв. Освен проучване, проектиране и изграждане на пречиствателната станция проектът включва и изграждане на събирателен колектор и строителен надзор.

Изпълнението на проекта допринася за подобряване на базисната инфраструктура не само на град Сопот, но и на другите населени места в общината, като едновременно с това се изпълняват и изискванията на европейското законодателство в областта на пречистване на отпадъчните води. Същевременно проектът има и голям социално-икономически ефект - понижава се безработицата чрез наемане на работна ръка при предстоящата експлоатация на обекта.