За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

02.09.2010

НОВИ УКАЗАНИЯ ЗА ПОПЪЛВАНЕ И ПОДРЕДБА НА ИСКАНИЯ ЗА СРЕДСТВА

От 1 октомври 2010 г. междинни и окончателни искания за средства ще се подават от 1-во до 5-то число на текущия месец. Авансови искания за средства могат да се подават през целия месец. Изготвени са подробни Указания за попълване и подредба на искания за средства, предоставяни от бенефициентите, което ще оптимизира процеса на верификация като максимално се улеснят както бенефициентите, така и експертите от Междинното звено. Отменят се сроковете и придружаващите исканията за средства документи, посочени в Указанията за бенефициенти във връзка с процеса на верификация и контрол на разходите по договорите за безвъзмездна финансова помощ .

От октомври се въвеждат и актуализирани форми за докладване, които включват промени, предложени от бенефициентите с цел по-лесно попълване.

Образците могат да бъдат намерени на сайта на ОПОС в секция документи/наръчници, указания, ръководства/изпълнение на проекти, финансирани по ОПОС.