За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

26.08.2010

ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” СА ИЗВЪРШЕНИ ПЛАЩАНИЯ КЪМ ОБЩИНИ В РАЗМЕР НА 24 МЛН. ЛВ.

Плащания в размер на 24 млн. лв. по Оперативна програма "Околна среда" бяха извършени тази седмица. Тези средства са преведени на общините, които изпълняват инфраструктурни проекти и са в напреднал етап на строителните дейности.

В резултат на предприетите мерки за оптимизиране на системите за управление и контрол на програмата и повишаване капацитета на структурите, отговорни за управление на оперативната програма, бе намалено времето, необходимо за одобрение на отчетите и исканията за средства, представени от общините.

От края на май до края на юни т. г. бяха сключени допълнителни споразумения към договорите за безвъзмездна финансова помощ между МОСВ и общините по над 250 проекта, които позволяват засилен контрол при провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и допустимостта на извършените от бенефициентите разходи. Тези споразумения дават възможност за извършване на много от забавените през 2009 г. плащания, чрез налагане на финансови корекции при допуснати нарушения и частично възстановяване на средствата.

Основен фактор за успешното усвояване на средствата по ОП "Околна среда" е активността на общините при подготовката на проекти за изграждане и развитие на инфраструктура за отпадъчни води и управление на битовите отпадъци. Извършените от общините разходи за изпълнение на приоритетни проекти ще бъдат възстановени от програмата при условие, че са направени при спазване на изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки, държавните помощи и опазване на околната среда.

Във водния сектор, общият размер на финансовите средства, за които общините, определени като приоритетни, са поканени от МОСВ да кандидатстват, е 1,2 милиарда лева.

МОСВ отправя покани за сектор "отпадъци" към общините, подготвящи приоритетни проекти за изграждане на регионални системи, веднага след като заявят готовност за кандидатстване. Вече са изпратени покани на 4 региона (Перник, Ботевград, Видин и Бургас) с обща индикативна стойност на предвидените за тях финансови средства в размер на 93 млн. лв.

До края на месец септември ще бъдат отправени покани и до още 13 региона (Бяла, Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Левски, Луковит, Малко Търново Панагюрище, Плевен, Разлог, Самоков и Ямбол) а в началото на 2011 г., веднага като са готови и останалите 5 регионални системи (Пазарджик, Кочериново, Провадия, Стара Загора и Своге). Общата индикативна стойност на предвидения ресурс за тези проекти е 470 млн. лв.

Експертите на МОСВ провеждат редовни срещи с общините и оказват непрекъсната методическа помощ и консултации в хода на подготовката и изпълнението на проектите.