За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

04.08.2010

БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПОС МОГАТ ДА ДАВАТ ПРЕПОРЪКИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ НА РАБОТНИТЕ ПРОЦЕСИ

Уважаеми бенефициенти,
във връзка с оптимизацията на процесите по подготовка и изпълнение на проекти по ОПОС, моля да изпращате вашите предложения на адрес: ope@moew.government.bg. Мненията ви ще бъдат обобщени и взети под внимание при последващите мерки за опростяване на процедурите по кандидатстване и усвояване на безвъзмездната финансова помощ.