За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

15.07.2010

ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ ОТНОСНО ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОПОС

Във връзка с влизането в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн. ДВ., бр. 52/09.07.2010 г.), Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." прави следното уточнение.