За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

15.06.2010

ПЪРВИЯТ УСПЕШЕН ПРОЕКТ ПО ОПОС – ДОКАЗАТЕЛСТВО, ЧЕ БЪЛГАРИЯ МОЖЕ ДА ПОКАЗВА РЕЗУЛТАТИ

Днес, 15.06.2010 г., на официална церемония заместник-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева, кметът на гр. Приморско Лиляна Димова и представителят на Европейската комисия от ГД "Регионална политика" Карстен Расмусен, пуснаха в експлоатация първият успешно завършен обект, финансиран по оперативна програма "Околна среда".
Г-жа Василева приветства общината с успешно реализирания проект, като подчерта, че изпълнението му се явява истинска антикризисна мярка не само заради понижаването на безработицата, но и заради привличането на все повече туристи, които да инвестират в местната икономика. Към този традиционен вид туризъм вече можем да добавим и възможностите, които предоставя изключително богатото биологично разнообразие на Черно море, на река "Дяволска" и на блатото "Стамополу", които ще бъдат предпазени от замърсяване чрез новата система от пречиствателни съоръжения, каза тя.

В своето изказване представителят на ГД "Регионална политика" на ЕК Карстен Расмусен заяви, че това е първият изцяло приключил проект по оперативната програма. Този факт е неоспоримо доказателство, че България може да покаже резултати в усвояването на европейските средства, категоричен бе той, като същевременно изказа своята надежда, че страната ни ще прилага наученото дотук и при изпълнението на бъдещи проекти. Расмусен благодари за активната работа както на администрацията в лицето на МОСВ и общината, така и на строителите и надзора в качеството им на представители на бизнеса, и не на последно място на координаторите на проекта.

Кметът на общината г-жа Димова благодари на своя екип за отличната работа, както и на представителите на Министерството за постоянната подкрепа и оказваното съдействие. В дух на партньорство тя предложи да сподели практическия опит на общината с други общини в страната във връзка с успешното изпълнение на проекти по ОПОС.

Проектът "Изграждане на канализация на Северни, Южни територии и селищно образувание "Узунджата", II етап-Канална ПС № 1А, Канална ПС № 2А с колектори и тласкатели до ПСОВ Китен, гр. Приморско" е на обща стойност 21 151 908,00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ по оперативна програма "Околна среда" е 19 172 935,00 лв.

С изпълнението на проекта ще се понижи безработицата чрез наемане на работна ръка при реализирането му и последващата му експлоатация.Местната общност ще ползва директно благата от екологично заустване на отпадните води, ликвидиране на опасността от зарази при изтичане на нечисти води по улиците на града, удовлетворяване на потребностите на населението и туристите от отвеждане и пречистване на отпадните води.