За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

14.06.2010

ПЪРВИЯТ УСПЕШНО ЗАВЪРШЕН ОБЕКТ, ФИНАНСИРАН ОТ ОП “ОКОЛНА СРЕДА”, ЩЕ БЪДЕ ПУСНАТ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Заместник-министърът на околната среда и водите, г-жа Ивелина Василева ще пусне официално в експлоатация обекта за подобряване на инфраструктурата за отпадни води на град Приморско, финансиран по ОП "Околна среда 2007 - 2013 г."
Официалната церемония ще се състои на 15 юни 2010 г., вторник, в гр. Приморско, ул. "Стамополу" № 15, от 15.30 ч.

Събитието ще бъде уважено и от ръководителя на постоянното представителството на ЕК в България г-жа Зинаида Златанова.

Проектът "Изграждане на канализация на Северни, Южни територии и селищно образувание "Узунджата", II етап-Канална ПС № 1А, Канална ПС № 2А с колектори и тласкатели до ПСОВ Китен, гр. Приморско" е на обща стойност 21 151 908,00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ по оперативна програма "Околна среда" е 19 172 935,00 лв. Собственото участие на община Приморско е 1 978 973,00 лв.

Целта на проекта е подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни и питейни води в гр. Приморско и привеждането и в съответствие със законодателството на ЕС за устойчива околна среда. В това число и съобразяване с изискванията на Директива 76/160/ЕЕС, изменена от 90/656/ЕЕС, относно качеството на водите за къпане в целия Европейски съюз и международните задължения на страната по Конвенцията за опазване на Черно море от замърсяване.

Проектът ще спомогне за опазване на изключително богатото биологично разнообразие в Черно море, река "Дяволска" и блато "Стамополу".

Чрез реализацията на проекта се спират ерозийните процеси, които се предизвикват от използването на септичните ями за събиране на отпадните води. Местната общност ще ползва директно благата от екологично заустване на отпадните води, ликвидиране на опасността от зарази при изтичане на нечисти води по улиците на града, удовлетворяване на потребностите на населението от отвеждане и пречистване на отпадните води.

С реализирането и експлоатацията на обекта се понижава безработицата, параметрите на околната среда се привеждат в съответствие с европейските норми и това създава възможност за привличане на повече туристи, които да инвестират в местната икономика, а допълнителните инвестиции в района повишават качеството на живот на населението.