За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

02.06.2010

ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕТОДОЛОГИЯ ЗА ОЦЕНКА НА КАПАЦИТЕТА НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО ОПОС

Междинното звено на ОПОС планира да избере изпълнител, който да разработи подробна методология за оценка на капацитета на бенефициенти по оперативната програма за управление на проекти, финансирани с европейски средства.

Организациите, които имат конкретен опит и интерес следва да изпратят референции и кратко описание на реализираните от тях сходни проекти. Документите изпращайте до 15 юни 2010 г. на електронна поща yageorgieva@moew.government.bg.

Информацията ще бъде използвана, за да се направи проучване на потенциалните организации, до които може да се изпрати покана за представяне на оферта.