За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

28.05.2010

ПРЕДСТОИ ОБЯВЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 1 НА ОП "ОКОЛНА СРЕДА"

Уважаеми бенефициенти,
Предстои обявяването на процедура “Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв.ж.”. Проект на поканата за кандидатстване можете да намерите в секция "Обяви за проектни предложения", подсекция "Предстоящи обяви".