За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

05.05.2010

СФОРМИРА СЕ МЕЖДУВЕДОМСТВЕНА РАБОТНА ГРУПА ЗА ОБСЪЖДАНЕ НА КАЗУСИ ПО ЗОП

Във връзка с множеството възникнали казуси при обявяването и провеждането на процедури по Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (НВМОП), със заповед на Министъра по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев е сформирана междуведомствена работна група. Нейната задача е предоставянето на методически указания относно изпълнението на обществени поръчки, финансирани с европейски средства. Работната група ще заседава веднъж месечно и в нея ще вземат участие представители на:

  1. Управляващите органи и Междинните звена на оперативните програми,
  2. Сертифициращия орган (дирекция „Национален фонд” в Министерство на финансите),
  3. Одитиращия орган (Изпълнителна агенция „Одит на средствата от ЕС”)
  4. Агенция по обществените поръчки
  5. Агенция за държавен финансов контрол
  6. Сметна палата
  7. Комисия за защита на конкуренцията


Във връзка с предстоящо заседание на Работната група, в случай, че имате въпроси по прилагането на ЗОП (НВМОП) при изпълнението на проекти по оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, включително по възникнали казуси, можете да ги изпратите на електронна поща ope@moew.government.bg в срок до края на работния ден – 15 май 2010 г.