За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

22.04.2010

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР ВАСИЛЕВА ПРЕДСТАВИ НАПРЕДЪКА ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА” ПРЕД КОМИСИЯТА ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ВЪПРОСИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ


Сред основните акценти бяха ефектите от предприетите в края на 2009 г. мерки за оптимизиране на работата по изпълнение на програмата, опростяването на процедурите, както и начините за гарантиране на доброто финансово управление на ОПОС. Представено беше физическото изпълнение на инвестиционните проекти във водния сектор и цялостното финансово изпълнение по трите приоритетни оси - договорени, верифицирани и разплатени средства към бенефициентите. От 1 октомври 2009 г. до настоящия момент са направени разплащания в размер на над 60 млн. лв. от общо 126 милиона, изплатени по програмата.
Заместник министърът запозна членовете на КЕВКЕФ с резултатите от постоянната комуникация с бенефициентите под формата на обучения в страната, редовни месечни срещи в секторите "води" и "отпадъци", както и от приемния ден на ОПОС за бенефициенти със сключени договори. На бенефициентите беше раздаден въпросник за оценка на полезността и измерване на удовлетвореността, като над 90% дадоха отлична оценка на мероприятията. С най-голяма степен на полезност бяха посочени възможността за обмяна на полезен опит, усвояването на успешни практики и разрешаването на конкретни казуси от практическо естество.