За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

29.03.2010

НАСОКИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОДИТ ПО ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г."

Одитът на проекти, финансирани от оперативната програма "Околна среда 2007-2013 г.", е използван като надежден източник на увереност при верификацията на разходите от страна на Междинното звено. В тази връзка, Управляващият орган на програмата издаде указания за извършване на одит относно обхвата на работата и вида на доклада. Насоките са приложими за бенефициенти, които към 29.03.2010 г. не са възложили изпълнението на дейност „Одит на проекта”, нито са обявили процедура за възлагането на такава услуга.

Изчерпателна информация относно насоките за извършване на одита, можете да намерите ТУК .