За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

26.03.2010

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ОКОНЧАТЕЛНИЯ РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ПРОЕКТИ, ГЕНЕРИРАЩИ ПРИХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПОС.

За определяне на безвъзмездната финансова помощ към окончателния размер на извършените допустими разходи по проекта, бенефициентите трябва да приложат стойността на финансовия дефицит, одобрен при оценката на проекта. Така получената сума е окончателният размер на безвъзмездната финансова помощ, като тя не може да надвишава определената в договора за БФП стойност. Повече информация можете да намерите тук.