За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

21.02.2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ ФИНАНСИРАНЕТО НА ПРОЕКТА ЗА ВОДНИЯ ЦИКЪЛ НА ГР. ГАБРОВО

С Решение № 1052 на Европейската комисия от 18 февруари 2010 г., е одобрен за финансиране вторият голям инфраструктурен проект на България по Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г. - "Интегриран проект за водния цикъл на гр. Габрово".
Съгласно европейските изисквания, големите инвестиционни проекти в сектор околна среда на стойност над 25 млн. евро, които кандидатстват за финансиране от европейските фондове, подлежат на оценка и одобрение от Европейската комисия.

Общият бюджет на проекта е на стойност 123.539 млн. лева, от които 93.958 млн. лв. е съфинансиране от Кохезионния фонд на ЕС, 23.489 млн. лв. е помощта от държавния бюджет, а 6.092 млн. лв. ще бъдат осигурени чрез заеми от международни финансови институции.

Чрез изпълнението на инвестиционните дейности по проекта ще се подобри екологичната инфраструктура на града в сектор води - пречистване и подаване на питейна вода и отвеждане и пречистване на отпадни води.

Интегрираният проект за водния цикъл на гр. Габрово е третият голям инвестиционен проект, предложен от България и одобрен от ЕК.