За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

18.02.2010

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛНИ ПАРАМЕТРИ ЗА ПРОЕКТИТЕ В СЕКТОР "ВОДИ"

В секция Документи, подсекция Наръчници, указания, ръководства, Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда" публикува изисквания към процедурите по възлагане, проектиране, съгласуване и строителство на канализационни мрежи и градски пречиствателни станции за отпадъчни води (ГПСОВ), типово задание за проектиране и изисквания и ограничителни параметри, отнасящи се до проектите, подготвяни за финансиране по оперативна програма "Околна среда".

В срок до 15 март 2010 г. можете да изпращате вашите коментари по двата документа на следния електронен адрес: ope@moew.government.bg, които ще бъдат прегледани и обобщени от Управляващия орган на програмата.