За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

11.02.2010

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДАДЕ ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА ОПОС

Над 3,5 милиарда лева по ОП "Околна среда" са достъпни за финансиране на проекти, след като ЕК одобри системи за управление и контрол на програмата. Само през тази година българската икономика ще получи достъп до ресурс от около 350 млн. лева.

Решението на Комисията отваря врати пред възстановяването на междинни плащания по вече одобрени проекти. Към момента по програмата са изплатени 99 млн. лв., от които 33 млн. междинни плащания.

Положителната оценка е гаранция, че процедурите и правилата на оперативната програма отговарят на високите изисквания на европейското законодателство по отношение на прозрачността, ефективността и ефикасността в процеса на управление на европейските фондове. След положителната оценка от ЕК, финасовият ресурс по ОПОС ще може да достига по-бързо до бенефициентите. Това се отнася до проектите, разработени и изпълнявани в съответствие с европейското и българско законодателство.

Съгласно Индикативната годишна работна програма на ОПОС за договаряне през 2010 г. са предвидени средства в размер на над 650 млн. лв.