За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

14.01.2010

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ПО КОНСТАТАЦИИТЕ В ПРЕГЛЕДА НА ГД РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА НА ЕК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПОС

В писмо до вицепремиера и министър на финансите Симеон Дянков генералният директор на Генерална дирекция "Регионална политика" в Европейската комисия Дирк Анер прави преглед на изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и от Европейския фонд за регионално развитие, включително и на Оперативна програма "Околна среда" /ОПОС/. Генерална дирекция "Регионална политика" на Европейската комисия представя своя анализ за напредъка по ИСПА и по ОПОС от началото на тяхното разработване до края на 2009 г., както и теми, по които се очакват допълнителни действия от страна на Министерство на околната среда и водите.

Заключенията на Комисията, които се отнасят до Оперативна програма "Околна среда", съвпадат в много голяма степен с констатациите на МОСВ, оповестени още през август и септември 2009 г. В този смисъл оценката на Европейската комисия обективно и независимо потвърждава изводите на сегашния ръководен екип на министерството още от началото на мандата. В резултат на първоначалните анализи за изпълнението на програмата на ранен етап от мандата МОСВ предприе незабавни действия за преструктуриране на управлението на цялата програма с цел във физически възможни срокове да бъде преодоляно изоставането, така че да се гарантира ефективността на финансираните проекти, а изборът на нови да се извършва според критерии за икономическата им ефективност и националните приоритети.

Ръководният екип на МОСВ завари не само много наказателни процедури по неспазване на европейското законодателство, но и една лошо управлявана оперативна програма, по която са сключени неефективни договори /общо 219, от които 29 инвестиционни/, така че към преструктуриране на нейното управление се тръгва даже не от нула, а от минус. Първата и най-спешна стъпка, която МОСВ предприе, е да се коригира подходът и да се разработят правила за избор на нови проекти, които да гарантират тяхната екологична целесъобразност и икономическа ефективност. Целта е да не се допусне безцелно харчене на пари, а средствата да бъдат оползотворени за националните екологични цели и приоритети.

Подробна информация за предприетите действия по всяка от констатациите на Генерална дирекция "Регионална политика" на Европейската комисия можете да видите тук.

МОСВ ще докладва подробно за всички предприети действия по изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от Кохезионния фонд и от Европейския фонд за регионално развитие, по време на Годишната среща за преглед и на Комитета за наблюдение на Националната стратегическа референтна рамка на 14 и 15 януари 2010 г. в София. Всички отворени въпроси по изпълнението на Оперативна програма "Околна среда"ще бъдат дискутирани с представителите на Европейската комисия. В допълнение МОСВ ще подготви и предостави на Европейската комисия и писмена информация за целия процес на преодоляване на сериозните проблеми в управлението на ОПОС.