За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

12.01.2010

МЕХАНИЗЪМ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА В СЕКТОР ВОДИ

Новият подход и методология за подбор на проектите по приоритетна ос 1 на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." е публикуван в секция Документи/ Наръчници, указания, ръководства - тук.