За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

05.11.2009

! ! ! ВАЖНО УТОЧНЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ НА ОБЩИНИТЕ!


Уважаеми бенефициенти,

Във връзка със съобщението на интернет страницата на МОСВ от 23.10.2009 г. относно препоръката отправена към бенефициенти по оперативната програма за преустановяване провеждането на обществени поръчки в изпълнение на договори, финансирани по приоритетни оси 1 и 2 на ОПОС, считано от 30.10.2009 г., Управляващият орган на програмата би желал да направи следното пояснение:

В СЛУЧАЙ НА ВЕЧЕ ОБЯВЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП /НВМОП/, ОТ БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ НЕ СЕ ОЧАКВА ДА ПРЕКРАТЯВАТ ИЛИ ПРЕУСТАНОВЯВАТ ПРОВЕЖДАНЕТО ИМ!

Текстът, относно потенциалния риск от невъзстановяване на разходи по договори с изпълнители реферира към процедури, обявени от бенефициентите след 30.10.2009 г.

Целият текст на писмото, изпратено до бенефициентите по оси 1 и 2, можете да откриете тук.