За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

03.07.2009

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕТО НА ДДС ПРИ ОПРЕДЕЛЯНЕ НА "ГОЛЕМИ ПРОЕКТИ" ПО ОП "ОКОЛНА СРЕДА"


В указание от м. юни 2009 г. Европейската Комисия тълкува въпроса за третирането на ДДС при определянето на големите проекти като общата стойност на проекта се сравнява с праговете по чл. 39 от Регламент (ЕО) № 1083/2006 (25 млн. евро за проекти в сектор околна среда). Общата стойност на проекта се взема с ДДС независимо дали е допустим за финансиране от оперативната програма или не. За всички проекти, подадени по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” след 02.07.2009 г., общата стойност се изчислява включително недопустимите разходи и ДДС.

Целия текст на становището можете да видите тук.