За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

25.06.2009

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ТРЕТИРАНЕ НА ДДС

Становището на Управляващия орган относно третиране на ДДС като допустим разход по изтеклите процедури за техническа помощ по приоритетни оси 1 и 2 е публикувано на интернет страницата на ОП "Околна среда" в Секция Бенефициенти - Важни съобщения