За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

19.06.2009

ПРИКЛЮЧИ ОЦЕНКАТА НА ПРОЕКТИТЕ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3 "БИОРАЗНООБРАЗИЕ"

Приключи оценката на подадените проектни предложения по приоритетна ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие". От подадените общо 74 проекта, 24 са одобрените, а 6 са в резерва - за тях не е достигнал финансов ресурс.
Статусът на проектните предложения можете да видите тук, а мотивите за неодобрение на проектите - тук.