За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

30.12.2008

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА" В КРАЯ НА 2008 г.


Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." беше одобрена в края на 2007 г. Една година по-късно по програмата са обявени шест процедури за подбор на проектни предложения, три от които са с приключил срок за кандидатстване, както и една процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за разработване на планове за управление на речните басейни.

Трите приключени процедури са за Техническа помощ в секторите "Води" и "Отпадъци" и за строителство в сектор "Води". Одобрени за финансиране са 232 проекта от 145 общини. От тях два са "големи проекти" и са изпратени в Европейската комисия за одобрение, съгласно Регламент 1083/2006. Община Исперих, която има одобрен проект по същата процедура е докладвала, че междувременно е получила финансиране на една от дейностите, включени в проекта. С оглед на това, за да не се допусне двойно финансиране, общината сама е заявила, че се отказва от подписване на договора.

Към момента са подписани 86 договора с 55 общини на обща стойност над 551 млн. лв. За Техническа помощ са подписани договори на стойност над 56 млн. лв., а за инфраструктурни проекти в сектор "Води" - за почти 494 млн. лв.

В началото на 2008 г. беше направена едногодишна прогноза за размера на съфинансирането, предоставено от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз. Тогава бяха планирани за договаряне средства в размер на 221 млн. лв. Към настоящия момент размерът на реално договореното еврофинансиране е 420 млн. лв., което прави 190 % изпълнение на програмата за първата година от нейното реално стартиране.