За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

22.12.2008

НОВА ПРОЦЕДУРА ПО ОПОС В СЕКТОР "ВОДИ"

Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." обявява процедура за набиране на проектни предложения за строителство в сектор "Води" за агломерации от 2 000 до 10 000 екв. ж.. По процедурата ще бъдат разпределени 393 481 540 лева. Проекти ще бъдат набирани до 24 февруари 2009 г.
Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени в секция "Обяви за набиране на проектни предложения" на интернет страницата на ОПОС: www.ope.moew.government.bg, както и на Единния портал за управление на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС в България - www.eufunds.bg.