За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

11.11.2008

ПЪРВИ ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ПО ОПОС

Първите одобрени проекти по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." са по процедурите за Техническа помощ - Води и Техническа помощ - Отпадъци. От 250 подадени проектни предложения одобрени са 198, което е почти 80% от общия брой проекти по двете процедури.
Съгласно разпоредбите
на чл. 25 от ПМС № 121 от 31 май 2007 г. Управляващият орган на програмата ще изпрати уведомителни писма както до одобрените кандидати, така и до неуспелите, като посочи основанията за отхвърлянето им.
Информация за това дали дадено проектно предложение е одобрено или не можете да намерите тук.