За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

03.11.2008

ПЪРВА ПРОЦЕДУРА ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 3

Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г." обявява процедура за набиране на проектни предложения по приоритетна ос 3 на ОПОС. По процедурата ще бъдат разпределени 13 098 930 лева. Проекти ще бъдат набирани до 15 януари 2009г. Новата процедура включва дейности за опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България.

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени в секция Обяви за набиране на проектни предложения, както и на Единния портал за управление на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС в България - www.eufunds.bg.