За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

03.11.2008

ВАЖНО!

Уважаеми потребители, Уважаеми бенефициенти,

до Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г." многократно достига информация за фирми, които предлагат услугата "лиценз за консултант по ОПОС" срещу заплащане.

УО на ОПОС ви уведомява, че лиценз за осъществяване на консултантска дейност по проекти, финансирани от оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г." не съществува и не се изисква на никакъв етап от кандидатстването за безвъзмездна финансова помощ или реализирането на проекта.