За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?




Резултати
banner_1 banner_1

Новини

06.10.2008

21 ОКТОМВРИ - ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ОП "ОКОЛНА СРЕДА"

Министерството на околната среда и водите организира Ден на отворените врати на оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г." Инициативата ще се проведе на 21 октомври 2008 г., вторник, в хотел АНЕЛ, бул. "Тодор Александров" № 14, зала "Анел", от 10:00 до 17:30 ч.

Целта е всички заинтересовани страни - потенциални бенефициенти, граждани, неправителствени организации, фирми, медии, да се запознаят подробно с оперативната програма, нейните цели и приоритети и с дейностите, предвидени за финансиране, както и да зададат своите въпроси към Управляващия орган на програмата и експерти от МОСВ.

За желаещите да се информират за оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." и да зададат своите въпроси е необходимо предварително записване, което ще се извърши в периода 10 - 17 октомври 2008 г. от 9:30 до 17:00 часа на телефони: 02/ 940 61 89; 940 66 94; 02/ 940 61 17; 02/940 66 88. За удобство на участниците посещенията ще бъдат организирани съгласно следния времеви график, според реда на записването за участие:

• 10:00 - 11:30 - Посетителска група І
• 11:30 - 13:00 - Посетителска група ІІ
• 14:30 - 16:00 - Посетителска група ІІІ
• 16:00 - 17:30 - Посетителска група ІV

Предварително може да зададете своите въпроси и на e-mail адрес: ope@moew.government.bg

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." е една от седемте оперативни програми на Република България. Тя се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на ЕС. Целта на програмата е опазване и подобряване на състоянието на водите, подобряване на управлението на отпадъците и защита на почвите, опазване на биоразнообразието и защита на природата.