За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

30.09.2008

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013г." обявява процедура за набиране на проекти за строителство на пречиствателни станции специално за населени места с над 10 000 еквивалент жители. По процедурата ще бъдат разпределени 510 млн. лева. Проекти ще бъдат набирани до 15 декември. Министър Чакъров призовава общините да са по-активни и организирани, защото изграждането на пречиствателни станции в населените места с над 10 000 екв. ж. до 2010 г. е ангажимент на страната ни, поет пред Европейския съюз. МОСВ ще изпрати писма до всички общини, които трябва да подготвят строителството на такива пречиствателни станции, съобщи министърът и припомни, че те вече са получили такива при набирането на проекти за строителство във водния сектор, което приключи на 30 май т.г. Разчетите на МОСВ показват, че у нас има 121 населени места с еквивалент жители над 10 000 души, като предстои да се започне строителството на 54 пречиствателни станции. Останалите са готови или са на различен етап на строителство.

Необходимите документи за кандидатстване могат да бъдат намерени в секция Обяви за набиране на проектни предложения, както и на Единния портал за управление на Структурните и Кохезионния фонд на ЕС в България - www.eufunds.bg.