За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

25.09.2008

ДО КРАЯ НА ОКТОМВРИ ПРЕДСТОИ ДА БЪДЕ ОБЯВЕНА ПРОЦЕДУРА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ПО ПРИОРИТЕТНА ОС 2 НА ОПОС ЗА СТРОИТЕЛСТВО НА ДЕПА

До края на октомври предстои да бъде обявена процедура за набиране на проекти по приоритетна ос 2 на оперативна програма «Околна среда 2007-2013г.» за строителство на депа. Това стана ясно на работната среща проведена днес по въпросите за изграждането на регионалните депа в страната. Към момента по приключилата процедура за набиране на проектни предложения за техническа помощ за разработване на проекти за депа са постъпили проекти от 58 общини.

Има недостиг на средства за дейностите в областта на отпадъците, а той може да стане още по-голям, ако проектът за завод за отпадъците на София бъде финансиран по ОПОС. Проектът е включен в индикативния списък на програмата и ние никога не сме отказвали неговото финансиране, но трябва да се разгледа възможността и за построяването му чрез публично-частно партньорство, защото така средствата от Оперативната програма ще стигнат за повече дейности, изтъкна министър Чакъров.

За изграждането на регионални депа към момента са необходими към 290 млн. лева по предварителни разчети. За други дейности по управление на отпадъците като закриване и рекултивация на общински сметища, които не отговарят на новите екоизисквания; за почистване на нерегламентирани сметища; изграждане на инсталации за третиране на отпадъци, на претоварни станции и др. трябват още близо 780 млн. лева или общо за всички дейности по привеждане в съответствие на цялата система за третиране и обезвреждане на отпадъци - над 1 млрд. лева. Най-краткосрочен обаче е ангажиментът за изграждане на оставащите 21 регионални депа, останалите дейности са по-дългосрочни. Затова е планирано 367-те млн. евро, предвидени по Оперативна програма "Околна среда 2007-2013" за дейности по отпадъците, да се използват преференциално за строителството на регионалните депа, обясни министърът. Той подчерта, че не е без значение с какви пари ще се изграждат те, защото ако са с безвъзмездното финансиране по ОПОС, няма да се увеличава такса смет, тъй като няма да се изплащат инвестиционни, а само експлоатационни разходи.

Към момента България не е заплашена от налагане на санкции във връзка с изпълнението на поетите пред ЕС ангажименти в областта на управлението на отпадъците, съобщи министър Чакъров. Категоричен съм, че няма да допуснем санкции от ЕС в тази област, защото работим за това към средата на следващата година да имаме действаща система за обезвреждане на отпадъците, която да отговаря на всички изисквания на европейското и националното законодателство, посочи министърът. Той обясни, че на първо място е важно да започне строителството на оставащите за изграждане 21 регионални депа. Там, където те няма да са готови, ще се разчита на действащата в момента система за третиране и обезвреждане на отпадъци, която ще бъде приведена в съответствие с всички екологични критерии. От предвидените за изграждане 55 регионални депа у нас 27 са построени, 7 се строят. От оставащите 21 депа седем - в Кърджали, Ботевград, Ямбол, Габрово, Кочериново, Костинброд и Плевен, са в напреднал етап на подготовка и строителството им може да започне до края на тази година. Изграждането на други осем - във Варна, Велико Търново, Левски, Бяла, Луковит, Костенец, Стара Загора и Плевен се очаква да започне в началото на следващата година. Като депа с изоставаща подготовка министър Чакъров посочи тези в Пазарджик, Добрич, Провадия, Видин, Малко Търново и Разлог. Считам, че проблемите не са трудно преодолими и с общите ни усилия и добра организация от общините процедурите могат да бъдат придвижени, каза Джевдет Чакъров.


Галерия


Презентации, представени на срещата:

  1. Програма на МОСВ за изграждане на регионални депа в България
  2. Финансиране на проекти по програма ИСПА и приоритетна ос 2 на ОПОС
  3. Управление на отпадъците в България - цели, задачи, процедури