За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Новини

11.09.2008

НОВА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА НА ОПОС

Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." има нова специализирана интернет страница. Тя е с адрес www.ope.moew.government.bg и на нея потенциалните бенефициенти на програмата, както и всички заинтересовани лица, граждани, журналисти, потенциални изпълнители на проекти по програмата, могат да намерят цялата необходима информация за управлението на ОПОС, както и за усвояването на средствата от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.