За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

30.11.2010

СЕМИНАР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА „INTERREG IVC”

На 2 декември, четвъртък, в русенския хотел "Космополитън" ще се проведе семинар "INTERREG IVC - насоки за участие", организиран с подкрепата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството на България и Министерството на регионалното развитие и туризма на Румъния.

Семинарът е насочен основно към заинтересованите страни, свързани с регионалното развитие, като местни, регионални и национални власти и публично-правни организации от Австрия, България Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Словакия и Словения.

Участниците ще имат възможност да обменят опит и да получат актуална информация за финансираните по програмата проекти, основните качествени критерии за оценка, като основен акцент ще се постави върху резултатите, постигнати от проектните партньори чрез програмата INTERREG IVC.

Ще се проведат четири тематични панела:
  • предприемачество и малки и средни предприятия;
  • заетост, човешки капитал и образование;
  • предотвратяване на замърсявания и управление на отпадъците;
  • енергия и устойчив транспорт.
Специално внимание ще се обърне на участниците от областите Добрич, Търговище, Шумен, Русе, Монтана, Плевен, Ловеч, Смолян, Кърджали и Хасково.

Оперативна програма за междурегионално сътрудничество INTERREG IVC 2007 - 2013 г. е част от Кохезионната политика на Европейския съюз. Основната й цел е да свърже регионите с по-малко опит в определена област с региони с повече опит, така че те взаимно да си повишат административния капацитет. Бенефициенти са всички региони (национални, регионални и местни власти, публичноправни организации и юридически лица) от държавите-членки на ЕС, включително Швейцария и Норвегия.

INTERREG има два основни приоритета: "Икономика, основана на иновации и знание" и "Околна среда и превенция на риска". Бюджетът й е 321 милиона евро, осигурени от Европейския фонд за регионално развитие.

В сферата на опазване на околната среда, възможните области на междурегионално сътрудничество са управлението на води и отпадъци, предотвратяването на замърсявания и опазването на природните богатства. Основните дейности, които могат са се финансират, са работни посещения, размяна на персонал, сравнителни проучвания, семинари, медийни проекти, създаване на оперативни планове за действие, разработване на съвместни концепции и пилотно прилагане на нови инструменти.