За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

22.04.2010

МИНИСТЪР НОНА КАРАДЖОВА ЩЕ СЕ СРЕЩНЕ С ЖУРНАЛИСТИ

Срещата ще се проведе на 24 април 2010 г., събота, в с. Чифлик, община Троян. В събитието ще се включат и зам.-министрите Ивелина Василева и Евдокия Манева, както и Ръководителят на Управляващия орган на ОП «Околна среда 2007-2013 г.» Малина Крумова. Сред акцентите на срещата ще са:
  • Националната политика по изменение на климата като приоритет на ОПОС за следващия програмен период;
  • Приоритетна ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие" на ОПОС;
  • Механизъм за развитие на инфраструктура за управление отпадъците с подкрепата на ОПОС;
  • Стратегията за развитие на водния сектор /правна и регулаторна рамка, собственост и управление на водната инфраструктура, възможности за финансиране и инвестиции в сектора/;
  • ОПОС - основна мярка за постигане на добро състояние на водите до 2015 г.