За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

13.04.2010

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА ПРЕДСТАВИ ЩАНДА НА ОПОС НА ИЗЛОЖЕНИЕТО "ВОДА-СОФИЯ 2010”

fame
Заместник-министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева и Ръководителят на Управляващия орган на програмата г-жа Малина Крумова представиха на министъра по управлението на средствата от ЕС г-н Томислав Дончев щанда на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." на изложението "Вода - София 2010".

Той прояви интерес към начина на предоставяне на информация относно възможностите за кандидатстване по ОПОС пред потенциалните бенефициенти и изпълнители, както и кои са най-често задаваните въпроси във връзка с изпълнението на програмата.

Министърът приветства идеята на Управляващия орган за кампанията "Виртуална вода", която цели да напомни на потребителите какво количество питейна вода се изразходва при производството на продукти, които се използват или консумират в ежедневието. Кампанията стартира на 15 април и ще се проведе в градовете София, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Пловдив и Банско.

Терминът "виртуална вода" не определя количеството вода, което се съдържа в даден продукт, а показва обема прясна вода, използвана в различните етапи на производството му - за производството на един килограм кафе например се изразходват около 21 000 литра вода.

Министър Дончев има специално отношение към приоритетна ос 1 на ОПОС, свързана с финансирането на инвестиционни проекти във водния сектор. Като кмет на община Габрово той спечели единия от двата големи инфраструктурни проекти по оперативна програма "Околна среда", който е на стойност над 123.5 млн. лв.

Министър Дончев, заместник-министър Василева и г-жа Крумова взеха участие в семинар на тема "Френският опит в публично-частното партньорство във водния сектор", организиран в рамките на изложението.