За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

09.04.2010

СТАРТИРА ПРОВЕЖДАНЕТО НА РЕДОВНИТЕ МЕСЕЧНИ СРЕЩИ ПО ОПОС

На 7 април 2010 г. стартира провеждането на редовните месечни срещи по оперативна програма "Околна среда". Управляващият орган на програмата инициира тази практика за общинските администрации, подготвящи проекти за изграждане на 23-те регионални системи за управление на отпадъците, предвидени за финансиране по ОПОС. По време на срещите потенциалните бенефициенти представиха напредъка в изготвянето на проектните им предложения, както трудностите, които срещат при подготовка на необходимата документация.
Ръководителят на Управляващия орган и представители от Междинното звено и специализираните администрации в МОСВ отговаряха на въпроси по възникнали конкретни казуси и се ангажираха да оказват пълно съдействие и да подпомагат общините в този процес.

На 8 април се проведе и първата от срещите в сектор "води". Те са предназначени за общинските администрации, изпълняващи инвестиционни проекти по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ. Бенефициентите представиха накратко напредъка по изпълнението на проектите, статуса по провеждането на обществените поръчки, възникнали проблеми и трудности, финансови задължения към изпълнители и др.

На срещите присъстваха представители на 23-те региона, в които следва да се изградят регионалните системи за управление на отпадъците, както и техни консултанти, а също и представители на бенефициентите по ОПОС, изпълняващи инфраструктурни проекти в сектор "води". Срещите ще се провеждат регулярно в сградата на Министерство на околната среда и водите.