За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

12.03.2010

ОБУЧЕНИЯ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА”

Управляващият орган на оперативна програма "Околна среда" стартира цикъл от обучения за общини със сключени договори по програмата. Те ще бъдат тридневни и ще се проведат в периода 15 - 26 март 2010 г. в градовете Благоевград, Варна, Велико Търново, Монтана, Пловдив и Ямбол.

По време на обученията ще се представят подходът за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в сектор "води", както и механизмът за изграждане на инфраструктура в сектор "отпадъци". Ще се проведат практически занимания във връзка с докладването на изпълнението и напредъка по проектите, като попълване на месечни справки и доклади за напредък на ниво проект. В програмата на обученията е застъпена и тема, която ще дава отговор на въпроси от областта на обявяване и провеждане на обществени поръчки.

В периода май-юли 2010 г. подобни обучения ще бъдат организирани и за бенефициенти по приоритетна ос 3 "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие".