За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

17.02.2010

МИНИСТЪР КАРАДЖОВА ЩЕ ПРЕДСТАВИ НОВИТЕ МЕХАНИЗМИ ПРЕД НСОРБ

Министър Нона Караджова ще се участва в дискусия "Ефективното усвояване на средствата от ЕС чрез общински проекти" с представители на общините, която ще се проведе в рамките на общото събрание на НСОРБ. Заседанието ще се проведе на 18 февруари е 2010 г. в гр. Пловдив в зала "България" на Международен пловдивски панаир.
Министърът на околната среда и водите заедно със заместник министър Ивелина Василева и Ръководителят на Управляващия орган на ОП "Околна среда" Малина Крумова ще представят пред общините новите механизми с секторите води и отпадъци, както и опростените изисквания по отношение управлението на проектите. В открит диалог ще бъдат обсъдени най-често срещаните проблеми и трудности при подготовката и управлението на инвестиционните екопроекти.
Общините са основни бенефициенти на програмата по 3 приоритетни оси: "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали", "Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци" и "Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие".