За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

26.11.2009

РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007 – 2013 г.”

На 27 ноември 2009 г. (петък) ще се проведе седмото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.".

Заседанието ще бъде открито от министъра на околната среда и водите, г-жа Нона Караджова.

Ще бъдат разгледани Индикативната годишна работна програма за 2010 година, новите подходи за управление на дейностите в секторите "Води" и "Отпадъци", както и актуализираните критерии за избор на проектни предложения във водния сектор. Членовете на Комитета ще бъдат запознати и с предприетите от Управляващия орган действия за гарантиране на доброто финансово управление на проекти по сключени договори.