За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

13.03.2009

“ПЪРВА КОПКА” ПО ПРОЕКТ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ В ОБЩИНА ПЕРНИК

На 16 март, понеделник, в квартал "Калкас" в Перник ще се проведе церемония "Първа копка" по проект на общината за изграждане на канализационната мрежа в града. Проектът се финансира по оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." от Кохезионния фонд на Европейския съюз и е на обща стойност над 35 млн. лв. От тях над 33,5 млн. лв. се предоставят безвъзмездно по програмата. Проектът "Канализация на гр. Перник" включва изграждането на колектори и канализация, които ще обслужват над 40 000 жители от кварталите "Калкас", "В. Левски", "Изток" и "Църква".

Община Перник има още един одобрен за финансиране проект - Техническа помощ за изготвяне на инвестиционен проект в сектор "Отпадъци", както и два договора по ИСПА: за "Техническа помощ за подготовка на проекти от водния сектор - Група Б - Велико Търново, Кърджали, Перник, Видин, Пловдив, Добрич и Ямбол" на базата на който в момента се изработва дългосрочна инвестиционна програма за последващо финансиране от ОП "Околна среда"; вторият договор е за "Техническа помощ за подготовка на интегрирани водни проекти за Перник и Видин" 03.09.2008 г. - подготовка на проект за подобряване на ВиК системата на гр. Перник, който да бъде представен за финансиране от ОПОС.

В тази връзка вчера, 12 март, в областната управа в Перник се състоя работна среща, на която присъстваха заместник-министърът на околната среда и водите, г-н Чавдар Георгиев, Ръководителят на Управляващия орган на оперативната програма, съветник от кабинета на вицепремиера по управление на еврофондовете, представители на областната управа на Перник, кметове на общини от областта, както и представители на Природни паркове и Горски стопанства и журналисти. Представени бяха проектите на общините, одобрени за финансиране по програмата, дискутирани бяха въпроси по кандидатстването с проекти, избягването на двойно финансиране, възможности за публично-частно партньорство и др.