За връзка с нас

Управляващ орган
ул. “Уилям Гладстон“ № 67
София 1000 
Факс: 02 988 4820
ope@moew.government.bg

Анкета

Полезен ли Ви е сайтът на ОПОС?
Резултати
banner_1 banner_1

Събития

04.02.2009

ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ОКОЛНА СРЕДА"

На 3 февруари 2009 г. в МОСВ се проведе Ден на отворените дни на оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." по инициатива на вицепремиера д-р инж. Меглена Плугчиева. Представени бяха резултатите от изпълнението на програмата, предстоящи процедури и предвидени комуникационни мерки.

На събитието присъстваха заместник министър-председателят на Република България д-р инж. Меглена Плугчиева и съветници от нейния кабинет, г-н Георги Божинов, председател на Комисията по околна среда и води в Народното събрание, г-н Симеон Пешов, председател на Камарата на строителите в България, министър Джевдет Чакъров, ръководителите на Управляващия орган и на Междинното звено на ОПОС, представители на МФ, експерти от МОСВ, НСОРБ, бенефициенти, представители на фирми, банки, медии.

Вицепремиерът Меглена Плугчиева заяви, че предстоят разговори в Брюксел за увеличаване процента на авансовите плащания за публичния сектор. По този начин общините ще бъдат облекчени при кандидатстването и изпълнението на проекти. Европейската инвестиционна банка може да осигури финансов ресурс за съфинансиране на проекти по Структурните фондове и Кохезионния фонд. В момента целта в работата по еврофондовете е договорите и проектите да се изпълняват прозрачно и целесъобразно, да се опростят процедурите, да се допрецизира работата на оценителните комисии.

Вицепремиерът подчерта постигнатия напредък в секторите "води" и "отпадъци" на ОПОС, като призова медиите да следят изпълнението на проектите, публикувани на интернет страницата на програмата. Това представлява своеобразен мониторинг на тяхното изпълнение и ще допринесе за отразяването на добри практики.

Председателят на Комисията по околна среда и води в Народното събрание, Георги Божинов заяви, че от голямо значение за успешната реализация на оперативната програма е нормативната база. Българският парламент има готовност за приемане на изменения в законодателството в сектор "води", каза г-н Божинов.

Г-н Симеон Пешов заяви, че българските строителни фирми имат възможност да поемат изпълнението на големи обекти. Строителите активно участват в търговете, обявявани от публичния сектор, тъй като икономическата криза поражда голяма конкуренция в бранша.

Министър Чакъров представи резултатите от изпълнението на оперативната програма - приключили процедури в сектори "води" и "отпадъци", одобрени проекти, сключени договори. По програмата са одобрени проекти за над 1 млрд. лева. Общо договорените средства към момента са над 711 млн. лева. По процедурата за строителство в сектор "води" за агломерации над 10 000 екв. жители са подадени 54 проектни предложения от 47 общини. Пет нови общини за първи път подават проектно предложение по ОПОС - Свищов, Добрич, Пловдив, Стамболийски и Гълъбово. Предвидени за договаряне са 700 млн. лева.

Акцент през годината ще се постави на сектор «отпадъци». Проведени са няколко работни срещи и се предвижда нова среща с ръководството и членовете на НСОРБ, на която да бъде представена подготовката на общините. Министър Чакъров заяви, че по оперативната програма се работи в прозрачна среда. МОСВ и Управляващият орган на ОПОС оказват постоянно съдействие на бенефициентите. Министърът подчерта, че успешната реализация на програмата се дължи на активността на общините. Необходим е силен старт на строителството, за да започне реалното изпълнение на проектите, както и създаването на добри екипи за управление на проектите. Промяната в ПМС № 249 също ще допринесе за подобряване управлението на проектите по ОПОС.

Друг основен приоритет през 2009 година ще бъде обучението на бенефициентите, които стартират изпълнението на дейностите по одобрените проекти. Подробна информация за обученията, предстоящите процедури и цялата актуална информация ще се публикува своевременно на интернет страницата на оперативната програма.